Bohemia Institut-jazykové a odborné kurzy

Bohemia Institut – „škola pro život“ nabízí širokou škálu firemních, zakázkových i veřejných mezi-profesních post-sekundárních vzdělávacích akreditovaných kurzů a kvalifikačních programů